PixRecovery

PixRecovery 3.0.21083.2

PixRecovery จะพยายามซ่อมแซมไฟล์รูปภาพที่เสียหายและไม่สมบูรณ์
ดาวน์โหลด
คะแนนผู้ใช้
3.0  (1 คะแนน)
คะแนนของคุณ
ซอฟแวร์ที่สะอาด 100% ตรวจสอบ รายงาน
PixRecovery สามารถซ่อมแซมและกู้คืนไฟล์รูปภาพ JPEG, GIF, TIFF, BMP, PNG หรือ RAW (.jpg, .jpeg, .gif, .tiff, .bmp, .png) ที่เกิดความเสียหาย. โดยเวอร์ชั่นของไฟล์รูปภาพ JPEG, GIF, TIFF, BMP, PNG หรือ RAW ที่รองรับได้แก่ JPEG, GIF89a, GIF87a, BMP, TIFF, PNG และ RAW. ซึ่งข้อมูลที่กู้คืนมาได้นั้น ผู้ใช้สามารถเลือกได้ว่าจะบันทึกเป็นรูปแบบ bitmap (.bmp) หรือเป็นรูปแบบเดียวกับไฟล์ต้นฉบับ.

สรุปทบทวน

ข้อดี

  • มีตัวช่วยการทำงานแบบเป็นขั้นตอน (wizard)
  • สามารถบันทึกไฟล์รูปภาพที่ซ่อมแซมแล้วไปเป็นรูปแบบไฟล์แบบอื่นได้
  • นอกเหนือจากไฟล์ภาพแบบอื่นๆ แล้วยังสามารถซ่อมแซมไฟล์ภาพดิบ (RAW) ได้อีกด้วย
  • มีการประเมินโอกาสที่จะกู้คืนไฟล์ได้สำเร็จ

ข้อเสีย

  • ไม่สามารถซ่อมไฟล์ JPEG ที่เป็นแบบ progressive ได้
  • ไม่สามารถกู้คืนไฟล์รูปภาพที่สูญหาย หรือไฟล์ที่ถูกลบไปโดยไม่ตั้งใจ
ข้อมูลปรับปรุงเมื่อ: