PixRecovery

PixRecovery

PixRecovery sẽ cố gắng sửa chữa các tập tin ảnh bị hư hại hoặc bị hỏng
Người dùng đánh giá
3.0  (1 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Điểm
3.9
100% phần mềm sạch. Kiểm tra báo cáo.
Phần mềm này nhận được 9 giải thưởng
PixRecovery sửa chữa các hình ảnh JPEG, GIF, TIFF, BMP, PNG hoặc RAW bị hỏng (.jpg, .jpeg, .gif, .tiff, .bmp, .png). Các phiên bản JPEG, GIF, TIFF, BMP, PNG hoặc RAW được hỗ trợ: JPEG, GIF89a, GIF87a, BMP, TIFF, PNG và RAW. Dữ liệu được khôi phục được lưu trong một hình ảnh mới ở dạng bitmap (.bmp) hoặc định dạng tập tin gốc tùy theo sự lựa chọn của người dùng.

Tóm tắt đánh giá

Ưu điểm

  • Giao diện giống Wizard.
  • Có thể lưu các hình ảnh đã được chỉnh sửa dưới dạng định dạng khác.
  • Hỗ trợ sửa chữa các hình ảnh RAW trong số các định dạng khác.
  • Cung cấp một "sự ước định khả năng khôi phục" để đánh giá các khả năng khôi phục thành công.

Nhược điểm

  • Không thể chữa các tập tin JPEG cải tiến.
  • Không thể khôi phục các tập tin ảnh đã bị mất hoặc bị vô tình xóa đi.
Thông tin được cập nhật vào: